werk


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

werk

slang A statement of praise or affirmation typically used on social media. Wow, you look gorgeous! Werk.
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
Die eerste Afrikaanse skrywer wie se werk ek uit eie belangstelling begin gelees het, is Andre P Brink.
Dat maakt deze gedichten tot irritante raadsels, tot obstakels voor het denken en daarmee tot intellectuele uitdagingen.' Hier verwoord Ester die aantrekkingskrag van Cloete se werk. Dit is kompleks en nie so praterig of transparant soos die meeste eietydse gedigte nie.
Altwee het van nature daarvan gehou om mense te versorg en mense in nood te help; hulle altwee verkies om in 'n landelike gemeenskap te werk, weg van die groot dorpe of stede af; hulle deel dieselfde toewyding en vasberadenheid om die beste gesondheidsorg wat hulle kan te verskaf en die gemeenskaplike doelwit om hulle pasiente, waarvan vele uit kwesbare of minder bevoorregte agtergrond kom, te help en te versorg.
Immers, die werk word aanbeveel vir elkeen wat letterkunde in die ware sin van die word met erns en liefde bejeen, want dit is so dat "die inherente literere waarde van die Griekse liriek op sigself aandag verdien", soos die skrywer dit self in sy voorwoord stel.
Renamed Das Werk three years on, the company kept growing throughout the '90s, pressured by banks when it decided on a flotation in 1999.
For the convalescent homes to remain a viable institution, administrators needed to reshape the Werk's mission.
At the invitation of O'Hearn and Dempsey, the choreographers joined the neck & neck project, which like Werk was commissioned for the Pittsburgh Cultural Trust's Voices for a New Millennium Series.
In February 1984 the Herbert Keller Haus, headquarters of the Diakonisches Werk of the Evangelische Landeskirche(1) -a religious charity-was opened on the newly redeveloped Lewenzentrum just north of Stuttgart's main railway station (AR June 1985).
As navorser het hy uiters belangrike werk gedoen op die gebied van die prosa, veral in sy doktorale proefskrif Karakterisering in die Afrikaanse roman (1975), sy talle artikels oor die werk van Etienne Leroux en sy handleidings oor die prosateorie Hoe om 'n roman te ontleed (1977) en Die roman: 'n inleiding (1998).
Die Paul Sacher Stiftung Basel macht sich schon seit einiger Zeit um das Werk von Mauricio Kagel besondere Verdienste.
Wat sy produksie van poesievertalings betref, het Hugo onlangs onder andere 'n keur uit die werk van Bart Moeyaert (2011), Rutger Kopland (2010) en Herman de Coninck (2009), van wie hy reeds in 1996 'n eerste vertaalde keuse gelewer het, die lig laat sien.
JACK WERK, president of eNicks and Werk Thoroughbred Consultants Inc - a leading consultancy in the States based in California - follows stud fees like you or I might follow sports scores.
Nie net die verpleging van die siekes nie, maar om ook met gesonde mense te werk en op die voorkomings van siektes te konsentreer."
Hy kwalifiseer as internis in 1963, en begin werk by die destydse TPA.