wee

(redirected from weer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Like this video? Subscribe to our free daily email and get a new idiom video every day!

go wee-wee

To urinate. This phrase is typically used with children. Sweetheart, do you have to go pee-pee before we leave the house?
See also: go

since Adam was a wee lad

For a very long time. An allusion to Adam, the first human created by God in the Bible. What does Grandma mean when she says she's been teaching third grade since Adam was a wee lad?
See also: Adam, lad, since, wee

the wee hours (of the night/morning)

The very early hours after midnight. I was studying for the exam until the wee hours of the morning, and now I can barely keep my eyes open! We all danced until the wee hours of the night. I love the wee hours, when few are awake and one can be alone with one's thoughts.
See also: hour, night, wee

the wee small hours (of the night/morning)

The very early hours after midnight. I was studying for the exam until the wee small hours of the morning, and now I can barely keep my eyes open! We all danced until the wee small hours of the night. I love the wee small hours, when few are awake and one can be alone with one's thoughts.
See also: hour, night, small, wee

the small hours (of the night)

 and the wee hours (of the night)
the hours immediately after midnight. The dance went on into the small hours of the night. Jim goes to bed in the wee hours and gets up at lunchtime.
See also: hour, small

small hours

Also, wee hours. The hours following midnight, as in I stayed up working through the small hours, or The parents didn't come home until the wee hours. The adjectives small and wee both refer to the low numbers of those hours (one o'clock, two o'clock, etc.). [c. 1830]
See also: hour, small

the small hours

or

the wee hours

COMMON The small hours or the wee hours is the time from one o'clock in the morning until about five or six o'clock in the morning. They were arrested in the small hours of Saturday morning. That first night back, Jennifer and I sat up in bed talking into the wee hours.
See also: hour, small

the (wee) small hours

the early hours of the morning immediately after midnight.
See also: hour, small

wee hours

The early hours of the morning right after midnight: "post-disco electronic rhythms that propel clubgoers into the wee hours" (Jon Pareles).
See also: hour, wee

go wee-wee

To urinate.
See also: go
References in periodicals archive ?
Small het dan ook skerp intellektuele bydrae tot daardie gesprek gemaak, weer eens as deel van sy bemoeienis met die begrip van gemeenskap.
Tog is die verhaal opsigself ook meesleurend totdat die Grieke (die Leer van Tienduisend wat langsamehand al hoe minder geword het) die eerste keer weer by die see uitgekom het.
Die begraafplaas se hek dis 'n scrapyard van 'n plek maar eendag as die hoeter blaas sal die Here ons weer opjek ("Sois die lewe vir een pond sewe", 1978.) en:
Deur Tessa se gedagtes word die euwels van die hedendaagse maatskappy, binne die konteks van haar ervaring van die situasie binne die polisiediens en die nimmereindigende, gruwelike misdaadvoorvalle (soos die aanval op die drie Duitse toeriste, 236) weer aangesny.
Stillerlewe is 'n ryp digbundel en 'n ryk leeservaring, en die manifestasie van 'n lang omgang met die poesie waardeur 'n mens gedwing word om weer bestek op te neem van Pirow Bekker se oeuvre en die plek wat dit inneem in die Afrikaanse poesie.
In a letter of support for her nomination for this award, Weer praised Kiernan as "one of the most intelligent, thoughtful, focused and determined individuals that I know."
He sang all kinds of folk songs including the super hit 'Tuhiji yaad Ji wari aa weer', which became an anthem of his generation.
Mama Weer All Crazee Now and the foot-stomping, handclapping Get Down Get With It were suitably boisterous, while My Oh My had a multitude of arms waving in the air.
Their deserved encore was Everyday and then Mama Weer All Crazee Now which sent the large crowd home happy.
He said last year the fake letters were about 65 and it appeared the conmen involved weer increasingly taking advantage of the recruitment to con the public.
Michelle Mussmans office, 15 Weathersfield Way; Residence Inn, 1610 McConnor Pkwy.; SpringHill Suites, 1550 McConnor Pkwy.; and State Farm Scott Weer Agency, 1457 Schaumburg Road Unit B.
But the child's mother, Marjorie Kelly Weer, corrected Rowling with a post on Facebook.
Rowling criticized President Donald Trump for ignoring a three-year-old disabled boy who tried to shake his hands July 24, the mother of the boy, Marjorie Kelly Weer, hit back at Rowling on Sunday.