wee

(redirected from weer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.

the wee small hours (of the night/morning)

The very early hours after midnight. I was studying for the exam until the wee small hours of the morning, and now I can barely keep my eyes open! We all danced until the wee small hours of the night. I love the wee small hours, when few are awake and one can be alone with one's thoughts.
See also: hour, night, small, wee

the wee hours (of the night/morning)

The very early hours after midnight. I was studying for the exam until the wee hours of the morning, and now I can barely keep my eyes open! We all danced until the wee hours of the night. I love the wee hours, when few are awake and one can be alone with one's thoughts.
See also: hour, night, wee

the small hours (of the night)

 and the wee hours (of the night)
the hours immediately after midnight. The dance went on into the small hours of the night. Jim goes to bed in the wee hours and gets up at lunchtime.
See also: hour, small

small hours

Also, wee hours. The hours following midnight, as in I stayed up working through the small hours, or The parents didn't come home until the wee hours. The adjectives small and wee both refer to the low numbers of those hours (one o'clock, two o'clock, etc.). [c. 1830]
See also: hour, small

the small hours

or

the wee hours

COMMON The small hours or the wee hours is the time from one o'clock in the morning until about five or six o'clock in the morning. They were arrested in the small hours of Saturday morning. That first night back, Jennifer and I sat up in bed talking into the wee hours.
See also: hour, small

the (wee) small hours

the early hours of the morning immediately after midnight.
See also: hour, small

wee hours

The early hours of the morning right after midnight: "post-disco electronic rhythms that propel clubgoers into the wee hours" (Jon Pareles).
See also: hour, wee

go wee-wee

To urinate.
References in periodicals archive ?
As pasiente dan nie hulle gedrag verander nie, moet ek dit weer aan hulle verduidelik, want dan het ek nie die boodskap die eerste keer duidelik oorgedra nie.
Meanwhile, his manuscript is accepted by a fine publishing house; his editor turns out to be an erstwhile lover of Weer Senior, a Jewish party cadre.
In 'n brief aan Amanda Botha op 25 Maart 2010 bevestig Aucamp die beperking wat hy aan die blootstelling van sy persoonlike lewe wil stel: "Ek beskou Oor en Weer as 'n versnyding van 'n outo- sowel as biografie, wat verdere ondernemings in die rigting uitskakel.
Merry Xmas Everybody features the 1973 hit single of the same name, Santa Claus Is Coming To Town and Mama Weer All Crazee Now.
Aan die einde van die dag moet sy haarself weer ontdop
Met haar oudisie vir The Ties That Bind ('n Namibiese televisiereeks) agter die rug, sien Felicity daarna uit om selfs meer betrokke te raak in film en televisie, en ook om die dramafees van verlede jaar weer 'n keer aan te bied.
Hy het weer verhuis om nader te wees by sy kinders en het vanaf 1988 tot 2000 gewerk by Kalafong Hospitaal, Pretoria, weer eens saam met prof.
There's far more to Slade than Merry Xmas Everybody and all the mis-spelt nonsense such as Cum On Feel The Noize, Skweeze Me, Pleeze Me, Mama Weer All Crazee Now, We'll Bring The House Down and Lock Up Your Daughters.
Dit is die besondere aand nie lank nie of ons het weer 'n klompie hase geskiet.
MAMA, weer all crazee now - but probably not as deranged as Mr Noddy Holder, who has somehow managed to land himself the role of hosting Five's hilarious home video series.
com; Holly Weer of Thomson Financial Investor Relations, 212-510-9282, e-mail, holly.
Slade topped the charts regularly with hits such as Cum On Feel The Noize, Gudbuy T'Jane and Mama Weer All Crazee Now.
Na 'n stilte van byna nege jaar keer Van Tonder terug tot die Afrikaanse prosa met die verskyning van Is weer Sagie (2013), 'n opvolgroman van Is Sagie (1987).
Don, who powered the group through classic number ones like Mama Weer All Crazee Now, Cum On Feel The Noize and Merry Xmas Everybody said: "It's not been right, so we're still looking.