skeef


Also found in: Dictionary.

check (someone or something) skeef

slang To look at someone or something suspiciously or unhappily. Primarily heard in South Africa. I don't think that guy likes me—he's always checking me skeef.
See also: check, skeef

check someone or something skeef

give someone or something a dirty look; look askance at someone or something. South African
References in periodicals archive ?
CBYV will sing a short choral piece and take part in a performance of Harmony by Eugene Skeef, taken from the soon-to-published Youth Music Songbook for which CBYV has recorded the accompanying CD.
Die enkele slag dat Vos wel 'n geykte vaste vorm aanpak, naamlik met "Villanelle vir die oudag", loop die poging plek-plek skeef weens geforseerd- en troebelhede soos "(n)ou wil ek herinneringe vir jou koop", "(n)oudat die jare jou oe in 'n poel doop" en "laaf jou mond met herinnering se kuur".
II 70-71 die engelse tuimelaar het 'n koddige voorkop die poustert vlieg lomp met sy dolly parton-kop die valkenet het soos 'n rat om elke oog 'n kurieuse wielvrat die stargarder sukkel vals om te pronk met sy sidderhals die een is snaaks gesekelnek daardie ander een is aanmatigend soos 'n tier gevlek watwonders flink en klein is die tuimelaar die victoria se kuif is vir vlieg onfunksioneel swaar die daar lyk onvanpas soos 'n non die brunner is 'n kardoeserige veerkokon een is sterk en klein een is lig en groot of trots gekuif of deftig geveerpoot in al die allures van sit en sweef het die Vorm hom in- en uitgeleef speels sierlik lomp en skeef (Cloete, 1986:53.
In Groei (1933) word die plaaslewe voorgestel as die beter leefwyse waarheen 'n gesin terugkeer nadat hul lewe in die stad onherroeplik skeef geloop het.
I am sure we will hear more of this collaboration, masterminded by South African artistic director Eugene Skeef.
Sy maak die deur oop om uit te klim, maar draai eers in die sitplek na sy kant toe en met haar kop so effens skeef gehou, skud sy dit stadig heen en weer en se: "En moenie vir my wag nie.