rhoid

rhoid

n. a bothersome person; a person who is a pain in the ass. (From hemorrhoid.) Get away from me, you rhoid!
References in periodicals archive ?
Rhoid gwybod heb oedi i gipar y coed, 'Rhwn 'gorodd i'r "terriers" a'r "hounds" yn ddi-oed.
Roedd yn fywyd caled ond yn hapus iawn i ni y plant ac mae yna lawer o gofion fedrwn i son amdanynt, ond rhag i mi gymeryd gormod o le a bod yn ddiflas rhaid rhoid terfyn.
Yno yr oedd yn cael rhywbeth o botel fechan ar y dolur, a rhoid dressing drosti fel cawell, rhag i ddim ei drawo
The results of this study helped us to confirm that the LigaSure hemorrhoidectomy is a useful new method for treatment for patients diagnosed with haemor- rhoids and it also helped us in verifying the effec- tiveness of LigaSure hemorrhoidectomy as a new alternate and effective procedure in Pakistan.
KIMS Oman Hospital announced the introduction of two new techA[degrees]niques for treatment of haemorA[degrees] rhoids (piles) and kidney stones last week.