References in periodicals archive ?
a) at s mange referencer som muligt ligger inden for en entreprisesum mellem
a) at s mange referencer som muligt er totalentrepriser, der ligger inden for en entreprisesum mellem 25 000 000 DKK ekskl.
De bedst egnede ansgere vil blive udvalgt p baggrund af en samlet vurdering af ansgernes erfaring med udfrelse af tilsvarende ydelser baseret p oplysning om referencer i ESPD, del IV, C, 1b.
Der lgges stor vgt p erfaring fra tilsvarende opgaver (referencer).
Sfremt flere end 3-5 ansgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvlges de ansgere, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf.
Ved vurderingen tillgges referencer vedrrende lignende bygge- og anlgsopgaver inden for hhv.
Hvis der er mere end 5 egnede ansgere, foretager Region Midtjylland en begrnsning af ansgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, efter en vurdering af, hvilke ansgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer vedrrende de ydelser, som OPS-kontrakten omfatter.
Relevante referencer for alle hoveddiscipliner i projektet, helst i samme konstellation som tilbydes.
Begrnsning af antallet af ansgere, der udvlges til at afgive tilbud sker efter en vurdering af hvilke ansgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.