pry

(redirected from pries)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial.

Paul Pry

A nosy, meddlesome person. The phrase refers to the title character of a 19th-century play by John Poole. Come on, Paul Pry, stop asking so many questions about my personal life!
See also: Paul, pry

pry out

1. Literally, to extract or remove something from something else with great force, especially with the use of a lever. A noun or pronoun can be used between "pry" and "out." I had to pry out all the rusty nails with the claw end of a hammer before we could begin repairing the damage to the fence. The sheriff pried the gun out of the suspect's hands.
2. To obtain or extract something, especially information, from someone with great effort, difficulty, or persistence. A noun or pronoun can be used between "pry" and "out." I had to pry the answer out of her when I asked where she had been. It was only after the judge threatened to charge him with contempt of court that his testimony was pried out of him.
See also: out, pry

pry around

to sneak or prowl around looking for something. Why are you prying around? Mind your own business! Please don't pry around. You might find out something you don't want to know.
See also: around, pry

pry into something

to snoop into something; to get into someone else's business. Why are you prying into my affairs all the time? I wish you wouldn't pry into my personal life.
See also: pry

pry something from someone

 and pry something out of someone
to work information out of someone; to force someone to reveal information. I couldn't even pry her name from her. The police tried to pry the name of the killer out of Max.
See also: pry

pry something from something

 and pry something out (of something)
to remove something from something with or as if with a lever. See if you can pry this wedge from its slot. I pried the rotted board out of the side of the house.
See also: pry

pry something off (of) something

 and pry something off
to use a lever to get something off something. (Of is usually retained before pronouns.) Tom pried the top off the jelly jar. He pried off the jar top.
See also: off, pry

pry something out

(of something) Go to pry something from something.
See also: out, pry

pry something up

to raise something with or as with a lever. See if you can pry that trapdoor up. Pry up that lid.
See also: pry, up

pry out

v.
1. To extract something with or as if with a lever: I pried out the staples from the thick report. They pried the microphone out of my hands to stop me from singing.
2. To obtain something from someone with effort or difficulty: The detectives finally pried a confession out of the suspect. They kept questioning me until they had pried out all the information.
See also: out, pry
References in periodicals archive ?
Kaip rodo atlikti tyrimai, nemaza dalis tevu agresyvius vaiku ispuolius pries mokytojus vertina gana atlaidziai, kaip atsaka i mokytoju "smurtavima".
Minetieji objektyvus ir subjektyvus veiksniai sudaro palankia terpe smurtui pries mokytojus rastis ir plisti.
Siuolaikineje mokykloje mokiniai pries mokytojus naudoja abi smurto formas--tiek fizini, tiek psichologini.
Tai zino ir mokiniai, todel per daug nesivargina del pries mokytoja taikomu kovos priemoniu.
Mokinys igyta smurtavimo pries mokytojus mokykloje patirti issinesa i gyvenima, neretai taiko bendraudamas su kitais zmonemis, kas gerokai apsunkina jo socializacija, isitvirtinima kolektyve.
Mat smurtas pries mokytojus dazniausiai reiskiasi psichologinio smurto forma, kuri neturi tokiu ryskiu pasekmiu kaip fizinis smurtas.
Mokiniu smurto pries mokytojus mazinimas nera vien tik mokyklos reikalas.
Siekiant mazinti smurta pries mokytojus mokykloje, svarbus keli momentai.
Smurtas pries mokytojus yra realiai mokykloje egzistuojantis reiskinys, atspindintis siuolaikineje visuomeneje vykstancius procesus ir ju pasekmes jaunimui, tarpusavio ir bendravimo su aplinkiniu pasauliu vertybinius prioritetus.
Mokiniu smurto pries mokytojus atsiradima ir pletote skatina tiek objektyvios prielaidos (mokytojo profesijos menkejimas ir menkinimas, uzsitesusi svietimo reforma ir nuolatine mokyklos gyvenimo pertvarka), tiek subjektyvios--pirmiausia moksleiviu su(si)formuotas elgesio su aplinkiniais modelis, kuriam skleistis turi itakos neigiamas mokyklos ir bendraamziu grupes poveikis, smurto propagavimas ziniasklaidoje ir smurto patirtis seimoje.