open one’s kimono

open one’s kimono

verb
See also: kimono, open