frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP

frig it

1. An expression of indifference, apathy, or nonchalance. "Frig" here is a euphemistic, though still mildly vulgar, substitution for "fuck." You know what, frig it, I'm tired of waiting; let's go home.
2. An exclamation of dismay, exasperation, anger, or frustration. Ah, frig it! I can't find my keys anywhere!
See also: frig

frig

1. tr & in. to copulate [with] someone. (Usually objectionable.) Bob and Mary were in the back room frigging.
2. tv. to ruin something; to fuck something up. Somebody frigged my rear bumper.
References in periodicals archive ?
Yn Serie A mae Internatzionale ar frig y tabl, heb golli gem, ond mae'n stori wahanol ar ochr arall y ddinas lle mae pencampwyr Ewrop, AC Milan, yng nghanol y tabl, 11 pwynt y tu ol i Inter.
00pm) Mae'r criw ar frig y don yr wythnos hon yn rhaglen ola'r gyfres wrth iddyn nhw ymweld a Chlwb Achub Bywyd Poppit, ger Llandudoch.
Yna, bydd y tim yn bwrw golwg dros uchafbwyntiau o gem y Gleision yn yr Ynys Werdd wrth iddynt herio Munster, sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd.
Er bod y Scarlets ar frig grwep 6 yn gynt yn y tymor, maent bellach yn y trydydd safle gyda'u gobeithion o gyrraedd rownd yr wyth olaf bron wedi diflannu'n llwyr.
Bydd Touolouse, sydd ar frig grwep 5 yn edrych ymlaen at deithio i Gymru i wynebu'r Gleision sydd ar drywydd eu hail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth y tymor hwn.
Gyda'r ddau dAm yn fygythiad mawr i'r Rhyl ar frig y tabl, fe fydd Llanelli a'r Seintiau yn awyddus iawn i gael buddugoliaeth heddiw.
Yn ogystal, bydd Alex yn mentro i frig y tonnau wrth geisio syrffio tandem ym mreichiau pencampwr y byd, Rico
You'll also need some comforts of home, such as a tiny frig and digital microwave (make sure these appliances are allowed and not you buy), a fan or heater and a desk lamp.
Yn l y beirniaid Y Storwr (Gwasg Gomer), y nofel a ddaeth i frig y categori ffuglen, oedd yn haeddiannol o'r brif wobr eleni.
Bydd y pedwar tm, a fydd yn gorffen y Rowndiau Rhagbrofol o 16 o gemau ar frig Grwp y De, yn chwarae yn Rownd yr Wyth Ola' ac ar hyn o bryd mae'n anodd pwyso a mesur gobeithion Dreigiau Morgannwg.
Y Rhyl a'r Seintiau Newydd oedd yn arfer cystadlu ar frig yr Uwch Gynghrair.