frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP
?Note: This page may contain content that is offensive or inappropriate for some readers.

frig it

euphemism A substitution for "fuck it."
1. An expression of indifference, apathy, or nonchalance. You know what, frig it, I'm tired of waiting; let's go home.
2. An exclamation of dismay, exasperation, anger, or frustration. Ah, frig it! I can't find my keys anywhere!
See also: frig

frig off

A euphemistic substitution for "fuck off."
1. rude slang To go away. Frig off, will you? I don't want to hear any more of your ridiculous conspiracy theories. I could tell the lecture was going to be pointless, so I frigged off and went to find someone to hang out with.
2. vulgar slang To masturbate (oneself or another person). A noun or pronoun can be used between "frig" and "off." I was frigging off when my roommate walked in on me. Talk about mortifying.
See also: frig, off

frig up

rude slang A euphemistic substitution for "fuck up."
1. verb To ruin or damage something; to mess up something. In this usage, a noun or pronoun can be used between "frig" and "up." The threat of a hurricane really frigged up our vacation plans! Boy, you really frigged this engine up. When was the last time you got your oil changed? I frigged up my knee in practice last night, so I won't be able to play on Saturday.
2. verb To cause someone significant injury by physically attacking them, as with punches and other blows. In this usage, a noun or pronoun can be used between "frig" and "up." The captain of the football team said he'd frig me up if he caught me talking to his girlfriend again.
3. verb To make a mistake; to mess up. I think I frigged up by putting the casserole in the oven too soon. You frigged up, Dave. Just admit it, and we can all move on.
4. verb To fail or malfunction. The printer frigged up last night, so I still haven't been able to print my report.
5. noun A mistake or blunder. In this usage, the phrase is usually hyphenated. It was one little frig-up, and I got kicked out of school. It's so unfair. This is not just a frig-up, Brad—this could ruin your whole life!
See also: frig, up
Farlex Dictionary of Idioms. © 2022 Farlex, Inc, all rights reserved.

frig

1. tr & in. to copulate [with] someone. (Usually objectionable.) Bob and Mary were in the back room frigging.
2. tv. to ruin something; to fuck something up. Somebody frigged my rear bumper.
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See also:
References in periodicals archive ?
SGWADNEWYDDU (S4C, 8.00pm) Mae'r criw ar frig y don yr wythnos hon yn rhaglen ola'r gyfres wrth iddyn nhw ymweld a Chlwb Achub Bywyd Poppit, ger Llandudoch.
Bydd Touolouse, sydd ar frig grwep 5 yn edrych ymlaen at deithio i Gymru i wynebu'r Gleision sydd ar drywydd eu hail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth y tymor hwn.
Gyda'r ddau dAm yn fygythiad mawr i'r Rhyl ar frig y tabl, fe fydd Llanelli a'r Seintiau yn awyddus iawn i gael buddugoliaeth heddiw.
Daw prif gem La Liga o'r Estadio Ruiz de Lopera yn Seville lle bydd Betis yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth annisgwyl yn y gem ddarbi drwy drechu'r tim sydd gwbl glir ar frig y cynghrair.
Dylai fod yn gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd.
Cawn flas o'r chwarae ledled Ewrop, lle mae Real Madrid ar frig y Primera Liga a Barcelona yn dechrau colli gafael ar y trydydd safle.
Mae'r Wcrain yn dim sydd yn cynnwys un o chwaraewyr Chelsea, Andrei Shevchenko, ac mae'r ddau dim yn gyfartal ar frig grwp B.
Sebastien Loeb enillodd y ras hon yn ol yn 2006 a 2005, ac ef sydd hefyd ar frig rhestr y gyrwyr, ond gyda rali'r Eidal mewn cartref newydd efallai ei bod hi'n amser gweld enillydd newydd?
Ac yntau ar frig tabl y gyrwyr ar hyn o bryd mae disgwyl iddo ennill eto eleni.
Ar Sgorio heno fe fydd Morgan Jones a Nicky John yn dod a holl gyffro peldroed y cyfandir i chi gan gynnwys gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y Serie A, Inter a Roma.
Bydd uchafbwyntiau pob gem i'w gweld ar Y Clwb Pel-droed heno gan gynnwys y gemau rhwng Llanelli a Chwmbran a Derwyddon Cefn NEWI a'r tim sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd, Y Seintiau Newydd.
Cwpan Caerdydd yn edrych ar y posibilrwydd o weld yr Adar Gleision yn dychwelyd i frig y byd pel-droed.