frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP
?Note: This page may contain content that is offensive or inappropriate for some readers.

frig it

1. An expression of indifference, apathy, or nonchalance. "Frig" here is a euphemistic, though still mildly vulgar, substitution for "fuck." You know what, frig it, I'm tired of waiting; let's go home.
2. An exclamation of dismay, exasperation, anger, or frustration. Ah, frig it! I can't find my keys anywhere!
See also: frig

frig

1. tr & in. to copulate [with] someone. (Usually objectionable.) Bob and Mary were in the back room frigging.
2. tv. to ruin something; to fuck something up. Somebody frigged my rear bumper.
References in periodicals archive ?
SGWADNEWYDDU (S4C, 8.00pm) Mae'r criw ar frig y don yr wythnos hon yn rhaglen ola'r gyfres wrth iddyn nhw ymweld a Chlwb Achub Bywyd Poppit, ger Llandudoch.
Bydd Touolouse, sydd ar frig grwep 5 yn edrych ymlaen at deithio i Gymru i wynebu'r Gleision sydd ar drywydd eu hail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth y tymor hwn.
Gyda'r ddau dAm yn fygythiad mawr i'r Rhyl ar frig y tabl, fe fydd Llanelli a'r Seintiau yn awyddus iawn i gael buddugoliaeth heddiw.
Daw prif gem La Liga o'r Estadio Ruiz de Lopera yn Seville lle bydd Betis yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth annisgwyl yn y gem ddarbi drwy drechu'r tim sydd gwbl glir ar frig y cynghrair.
Dylai fod yn gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd.
Cawn flas o'r chwarae ledled Ewrop, lle mae Real Madrid ar frig y Primera Liga a Barcelona yn dechrau colli gafael ar y trydydd safle.
Mae'r Wcrain yn dim sydd yn cynnwys un o chwaraewyr Chelsea, Andrei Shevchenko, ac mae'r ddau dim yn gyfartal ar frig grwp B.
Sebastien Loeb enillodd y ras hon yn ol yn 2006 a 2005, ac ef sydd hefyd ar frig rhestr y gyrwyr, ond gyda rali'r Eidal mewn cartref newydd efallai ei bod hi'n amser gweld enillydd newydd?
Ac yntau ar frig tabl y gyrwyr ar hyn o bryd mae disgwyl iddo ennill eto eleni.
Ar Sgorio heno fe fydd Morgan Jones a Nicky John yn dod a holl gyffro peldroed y cyfandir i chi gan gynnwys gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y Serie A, Inter a Roma.
Bydd uchafbwyntiau pob gem i'w gweld ar Y Clwb Pel-droed heno gan gynnwys y gemau rhwng Llanelli a Chwmbran a Derwyddon Cefn NEWI a'r tim sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd, Y Seintiau Newydd.
Cwpan Caerdydd yn edrych ar y posibilrwydd o weld yr Adar Gleision yn dychwelyd i frig y byd pel-droed.