frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP

frig it

1. An expression of indifference, apathy, or nonchalance. "Frig" here is a euphemistic, though still mildly vulgar, substitution for "fuck." You know what, frig it, I'm tired of waiting; let's go home.
2. An exclamation of dismay, exasperation, anger, or frustration. Ah, frig it! I can't find my keys anywhere!
See also: frig

frig

1. tr & in. to copulate [with] someone. (Usually objectionable.) Bob and Mary were in the back room frigging.
2. tv. to ruin something; to fuck something up. Somebody frigged my rear bumper.
References in periodicals archive ?
Ond, erbyn hyn, mae'r tim cymharol dlawd o San Sebastian, sydd a phoblogaeth tebyg i Abertawe, yn cystadlu gyda Real Madrid i fod ar frig cynghrair Sbaen - cynghrair bl-droed orau'r byd.
Yna, bydd y tim yn bwrw golwg dros uchafbwyntiau o gem y Gleision yn yr Ynys Werdd wrth iddynt herio Munster, sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd.
00pm) Mae'r criw ar frig y don yr wythnos hon yn rhaglen ola'r gyfres wrth iddyn nhw ymweld a Chlwb Achub Bywyd Poppit, ger Llandudoch.
Er bod y Scarlets ar frig grwep 6 yn gynt yn y tymor, maent bellach yn y trydydd safle gyda'u gobeithion o gyrraedd rownd yr wyth olaf bron wedi diflannu'n llwyr.
Bydd Touolouse, sydd ar frig grwep 5 yn edrych ymlaen at deithio i Gymru i wynebu'r Gleision sydd ar drywydd eu hail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth y tymor hwn.
Gyda'r ddau dAm yn fygythiad mawr i'r Rhyl ar frig y tabl, fe fydd Llanelli a'r Seintiau yn awyddus iawn i gael buddugoliaeth heddiw.
Daw prif gem La Liga o'r Estadio Ruiz de Lopera yn Seville lle bydd Betis yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth annisgwyl yn y gem ddarbi drwy drechu'r tim sydd gwbl glir ar frig y cynghrair.
Mae Real Madrid saith pwynt yn glir ar frig La Liga, felly mae'n gwbl hanfodol i Barca ennill yn Huelva os ydynt am ddod a'r bencampwriaeth yn ol i Gatalwnia.
Dylai fod yn gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd.
Leinster sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, ond mae'r Sgarlets o fewn cyrraedd.
Ymysg y gemau fydd yn mynd a bryd Dylan fydd y gem rhwng Llanelli, sydd ar frig y tabl, a'r Drenewydd; ac y Seintiau Newydd yn erbyn Llangefni, sydd ar waelod y tabl.