die

(redirected from dies)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to dies: Dies Irae, DEIS, Dies iræ
Like this video? Subscribe to our free daily email and get a new idiom video every day!

die laughing

1. To die happy. You're always so cheerful that I wouldn't be surprised if you died laughing.
2. To exact revenge on someone in death. If you keep fighting with your mother now, she might ultimately die laughing by taking you out of her will.
3. To laugh very hard and for a long time. We all died laughing when we saw Dave's Halloween costume.
See also: die, laugh
Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc, all rights reserved.

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
McGraw-Hill's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
See:
References in periodicals archive ?
The problem is that if one or more die holes are plugged with polymer, the die becomes less efficient.
There are three major causes of die freeze-off: Improper start-up sequencing of polymer and water flow and cutter operation; inadequate die heating and insulation; and process fluctuations.
Recent Advancements On Porosity Simulation In High Pressure Die Casting (T05-012)
Effect Of Die, Cavity And Toggle Locations On Tie Bar Forces And Parting Plane Separation (T05-013)
Previously, simulation of extrusion dies has been limited because of the lower cost of dies and the complexity of unconstrained flow downstream from the die.
The insight gained from simulation of a representative die, when combined with experience and intuition, can be applied broadly to dies for products with similar shapes.
Dit is egter presies wat Donker spoor doen: dit laat jou ontspan omdat jy totaal in die fiktiewe wereld van die boek opgeneem word en jy van jou eie werklikheid vergeet.
'n Kenmerk van sy beste poesie is deurgekomponeerde beelding en in hierdie verband bevat sy verse soms reel-vir-reel 'n klein verrassing of vindingryke moment, wat egter ook netjies deur die geheelkonsep van die betrokke gedig gebind word.
Verskeie resensente (kyk: Jan van Tonder in Die Transvaler, 10 April 1986, Rika Cloete in Die Republikein, 12 Mei 1986, Hough in Beeld, 12 April 1986 en Sichel in The Star, 14 April 1986) wat positief oordeel oor hierdie drama, verwys in hierdie verband na aspekte wat begrip by die gehoor in die weg staan (byvoorbeeld strukturele aspekte soos die tweede bedryf wat in tyd voor die eerste kom, intertekstuele verwysings en die Latynse aanhalings).
He was allowed to die at last, of pneumonia, because my parents had signed papers in advance, asking that their lives not be extended by heroic measures once they had crossed an irreversible threshold of pain or dementia.
Oor die tyd van sy gevangeskap in 1975, skryf Breytenbach (1984:142): "My poems became vehicles of apprehension and destruction and bitterness.
In Julie en September verlede jaar is twee nasionale slypskole oor die opleiding van opleiers aan 60 fasiliteerders van die NWMN van meer as 30 dorpe en nedersettings aangebied.
Why should we delay establishing a legal right to die for terminally ill patients for whom death is inevitably imminent because we don't yet have a right to adequate health care?
Wanneer die gevangenisgedigte van Breytenbach wat in die versamelbundel Die ongedanste dans van 2005 byeengebring is, bestudeer word, word die leser egter bewus van die invloed wat die afsondering en die inperking in die tronk op Breytenbach se werk gehad het.
Die digwerk is baie formeel en herinner aan die atmosfeer van 'n Oosters-Ortodokse kerkdiens.