bod


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

bod

(bɑd)
1. n. a body, especially a nice body. (see also odd-bod.) You got a nice bod, Tom.
2. n. a person. Who’s the bod with the tight slacks?

odd-bod

(ˈɑdbɑd)
1. n. a strange person. Who is that odd-bod over in the corner?
2. n. a person with a strange body. I am such an odd-bod that it’s hard to find clothes that fit.
3. n. a peculiar body. I have such an odd-bod that it’s hard to find clothes.
References in periodicals archive ?
Chairman BoD said that co operation and assistance of local body members may also be sought in Installation, Repair, Theft and Change of transformers.
But even large-scale treatment systems can exceed BOD processing capacity when operations expand.
Mi es i ar 'blind det' neu ddau o ran chwilfrydedd, ond es i adre'n gynnar, wedi cael noson annifyr ac wedi fy siomi bod y 'ffrindiau' hyn yn meddwl mai dyn fel yna fyddai'r dyn i mi.
Dw i'n meddwl bod Gemma isio gwneud i Dani deimlo'n wael er mwyn iddi hithau wedyn gael bod yr un sy'n codi ei chalon ac yn llwyddo i wneud iddi deimlo'n well.
Mae o'n gwybod bod Wyn isio iddo orffen pethau efo Dani, ac mae'n poeni hefyd am ei allu ei hun - sut dad fydd o?
Fi'n credu bod Garry yn meddwl y bydd Brandon yn maddau iddo.
The BOD entered into confidential discussions with the International Mining Division of CB Richard Ellis ("CBRE") of Tucson, Arizona, to entertain a go forward plan.
The BoD thoroughly reviewed the Pesco's performance for the previous year i.
Yr ydw i''n ymwybodol eich bod chi wedi cynnal y Gynhadledd Fawr yn 2013 ac erbyn hyn wedi cyhoeddi cynllun sy''n annog pobl i wneud 5 peth dyddiol dros y Gymraeg.
Nid oeddwn erioed wedi ysgrifennu nofel o'r blaen - yn wir, nid oedd wedi croesi fy meddwl - ond rhoddodd y ffaith bod yr Eisteddfod yn dod i Sir Ddinbych yn 2013 yr hwb oedd ei angen arnaf.
BoD is having written proof provided by the election coordinator.
Ond ar ben hynny, mae'r ffaith bod Lois yn disgwyl babi yn cynnig cymaint mwy o gyfle i wrthdaro.
The BOD is working closely with Hedman's solicitors to conclude ongoing negotiations with the TSX Venture Exchange to therefore allow for reinstatement and resumption of free trading in the company's securities.
Mae gwylwyr y gyfres yn gwybod ers tro bod gan Griff dymer, ond mae Kim wedi gwrthod derbyn hynny.