blivit


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to blivit: Blivet

blivit

1. Someone or something that is irksome and not needed. Can also be spelled "blivet." That guy's a real blivit—see if you can get him to go away.
2. A container that is crammed with much more than it can reasonably hold. Oh boy, we've got a real blivit here with the recycling. Go get me another bag, will you?

blivit

(ˈblɪvət)
n. someone or something annoying and unnecessary. Don’t be a blivit. Just calm down.
References in periodicals archive ?
The impossible trident has other names such as, "'Perplexing Prong", "Blivit" , "Devil's Fork", "Three Stick Clevis", or for those who like complicated names, "Triple Encabulator Tuned Manifold."
Det finns ven behov av att lpande byta ut sngar som blivit gamla.
Nagra mammor hade nyligen blivit arbetslosa eller flyttat till Sverige vilket medfdrde att de aven genomgick situationella transitioner.
Detta har inneburit att ackrediteringsbarheten hos de ingende IT-systemen har blivit en dimensionerande faktor fr materielanskaffningen.
Avtalet omfattar bde lpande nyanskaffningar fr att byta ut befintliga lyftblock/lyftmotorer och mjligen skenor som blivit fr gamla samt fr Sundsvalls kommuns del nyinvesteringar fr 3 nya ldreboenden som kommer att byggas under avtalstiden.