INYM

in a New York minute

Right away; immediately; very quickly. A reference to the notion that things happen at a more rapid pace in New York City. I'd quit my job in a New York minute if I ever won the lottery.
See also: minute, new, York

INYM

An abbreviation for "in a New York minute," meaning immediately or very quickly. Don't worry, we'll be there INYM.

in a New York minute

and INYM
phr. & comp. abb. almost instantly. I’d do it INYM.
See also: minute, new, York

INYM

verb
References in periodicals archive ?
Litvinov, Organy Departamenta politsii MVD v sisteme "voenno-administrativnogo" upravleniia Russkim Turkestanom: Po arkhivnym, pravovym i inym istochnikam (Elets: Eletskii gosudarstvennyi universitet im.
En esta segunda protesta se busco la reglamentacion del INYM (3) y se realizo en el marco de una movilizacion mayor que articulo a diferentes sectores sociales productivos, comerciales y de la administracion publica, entre otros.
Pri sprostredkovatelskom pristupe je banka vnimana ako financny sprostredkovatel, ktory zhromazduje depozita a ine vypozicatelne penazne prostriedky od vkladatelov (povazuju sa za vstupy) a poziciava ich ako uvery alebo ine druhy aktiv inym subjektom (povazuju sa za vystupy) s cielom dosiahnut zisk.
Entre otras medidas, el INYM se orienta a establecer regulaciones consensuadas de los niveles de precio de la materia prima, tomando como parametros iniciales los valores de venta del bien final en el mercado de consumo.
The results reached show that in spite of the existence of policies designed for them and the creation of the INYM (2) -2002, the producers continue with an inadequate management in their productive units, with scarce management of human resources, of technological development and limited channels, be it in communication as in commercialization.
According to the official data released by the Argentina INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) and the IBRAMATE (Instituto Brasilero do Mate) the production is shared out, in average over the past ten years, between Argentina and Brazil with 45 percent each and Paraguay with 10 percent of the global tonnage of 435,000 mt of finished product.
Litvinov, Organy departamento, politsii MVD v sisteme "voenno-administrativnogo" upravleniia Russkim Turkestanom (po arkhivnym, pravovym i inym istochnikam) (Elets: Eletskii gosudarstvennyi universitet, 2007); S.
a) Rezidenti, ktori by v pripade, ze by sa akcia neuskutocnila, ostali v lokalite a svoje vydavky by realizovali inym sposobom ale stale v lokalnej ekonomike (napr.
Moralny hazard vznika, ak cinnost dodavateia nie je dostatocne monitorovana a kontrolovana, co sa prejavuje v rozsahu a kvalite zabezpecovanej sluzby alebo inym spravanim externeho dodavateia, ktore je v rozpore s verejnym zaujmom.
38) "O posylke pominkov kyzylbashskomu shakhu, k persidskomu shakhu i k angliiskomu, k datskomu i k inym korolem," Zapiski Otdeleniia russkoi i slavianskoi arkheologii Imperatorskogo russkogo arkheologicheskogo obshchestva 2 (1861): 361.
Inym modelom, ktory je spojeny s procesnym riadenim je procesny model prezentovany Rossom v roku 1977, prvykrat pouzity Marshom v roku 1989.
Inym typom dlhopisov s vlozenymi opciami su dlhopisy s vlozenou put opciou.
Prezentacny pristup ku skumaniu atraktivnosti cieloveho miesta zamerany na subjektivne hodnotenie ponuky pritom pouzili iba v kombinacii s inym [19].