cry

(redirected from Crys)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

cry

/say uncle Informal
To indicate a willingness to give up a fight or surrender: tickled my brother until he cried uncle.

cry (one's)

eyes/heart out
To weep inconsolably for a long time.
See:
References in periodicals archive ?
Ond hefyd chefais ddim fy siomi gan edrychiad Parker, crys siec a siaced, ddigon 'hamddenol' ond eto - yn edrych yn dda.
Dywedodd Sultan y byddai'n trysori crys coch Cymru - 'nesaf at y galon' meddai - a dyna sut ddyn yw e, gwer bonheddig.
Cawn gyfle i ail droedio gyrfaoedd disglair yn ogystal e dod i adnabod y person tu fl i''r crys rygbi.
WORLD HURDLE Ladbrokes: Evs Baracouda, 6 Rule Supreme, 10 Crys - tal d'Ainay, Emotional Moment, Inglis Drever, Royal Rosa, 14 Monkerhostin, Patriarch Express, 16 bar.
DIOLCH yn fawr iawn i Rhiannon Ifan am ei llythyr yn dweud "ydi mae''r holl flodau gwylltion yne yn ddigon o sioe ar gloddiau ffyrdd culion Llanddoged a botwm crys a sanau''r gwcw hefyd" Hyfryd clywed yr enw sane'r gwcw yn cael ei ddefnyddio am fwtsias y gog neu glychau'r gog.
Jemma's family and friends have raised money for the charity CRYS, which promotes awareness of cardiac arrest in young people.
Bydd pob un o'r seiclwyr yn cael crys T am ddim ynghyd medal goffa ar l iddynt gwblhau'r daith.
Mae'n rhoi llwyfan iddynt berfformio a'r cyfrifoldeb o gael gwisgo crys coch Cymru.
Ac yng nghanol popeth mae gyda ni ryw straeon yn hedfan o gwmpas am ddychweliad posib Ryan Giggs i'r crys coch.
Y tro diwethaf daeth ar y llwyfan yn gwisgo crys rygbi coch Cymru, draig ar ei ysgwydd ac yn cario pel.
Mae'r crys yn cynnwys llun a llofnod Ray ar y blaen, a'r rhif 13 ar ei gefn - rhif ei safle fel canolwr.
Yn eu plith mae crys wedi ei gynllunio gan Vivienne Westwood, crys a wnaed yn arbennig iddo yn Hong Kong ac a roddwyd yn anrheg iddo gan ei bartner, a'r wasgod wisgodd Tim ar ddydd ei briodas.
Sarra Elgan fydd yn dod a'r cyffro o'r llinell gais, ond gyda'i gwr Simon Easterby yn gwisgo'r crys gwyrdd, pa dim fydd hi'n ei gefnogi?
Adeg y Llewod mi aeth hanner y wlad i Dde Affrica a'r hanner arall mas i brynu'r crys newydd sanctaidd.