zarf


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.

zarf

(zɑrf)
n. an ugly and repellent male. That zarf is Martin, and he makes all As, and he helps me with my homework, so just shut up!
References in periodicals archive ?
1- Zarf proteinleri: Bunlar matriks (M), fuzyon (F) ve hemaglutinin (H) proteinleridir.
Test sonuclari ve yorumlari calisma sonucunda her cocuk icin ayri olarak, onerilerimizle birlikte ailelerine kapali zarf icinde bildirildi.
Respiratuar sinsisyal virusunun zarf yuzeyindeki iki onemli antijeni olan fuzyon (F) ve baglanma (attachment;G) glikoproteinleri immunojen ozellik tasir.
Bu gB kompleksi, insan CMV'nin zarf glikoproteininin major kompenentidir.
Bunun nedeni kullanilan EMG tekniklerinin standardize edilememesi (tum kaslara igne elektrod veya yuzeyel elektrod kullanmak, calisilan kas sayisi, kas aktivitesinin yogunluguna ve zarf amplitudune interferans paterni uzerinden karar vermek, EMG cihazinin teknik ozellikleri, vs) olabilir.
Originally called zarfs, these ornate, metal or porcelain, jeweled vessels were developed to protect the drinker's hand when holding a handle-less coffee cup.