in a dwaal

(redirected from dwaal)
Also found in: Dictionary.

in a dwaal

In a preoccupied, disconnected, or unfocused state of mind; in a daze. Primarily heard in South Africa. I was in a dwaal leaving the doctor's office, unable to come to grips with the diagnosis she had just given me. The actor says he has been in a dwaal following the overwhelming positive reaction to his latest film.

in a dwaal

SOUTH AFRICAN, INFORMAL
If someone is in a dwaal, they are unable to think clearly or understand what is happening. I've been in a dwaal most of today.

in a dwaal

in a dreamy, dazed, or absent-minded state. South African
1985 Paul Slabolepszy Saturday Night at the Palace Yassas—Carstens!! Wake up, man. You in a real dwaal tonight.
References in periodicals archive ?
In Rooikappie word die jong vroulike protagonis deur haar moeder gewaarsku om nie van die pad af te dwaal nie.
in 'n museumhuis dwaal jy van kamer tot kamer en staar van naderby na skilderye vol dooie voels pap visse, honger honde, fraai fisante, veldhere met swierige krae en polsversierings en ander mense met uitsonderlike hooftooisels toe daar in Holland nog bosse en heuwels was (windvanger, 143).
Op 'n dag kom hy in die bosse af op die klein trek van 'n siek, verdwaalde Hollander, doelloos aan die dwaal nadat sy pogings om die Biriquas van die noordweste te kersten, misluk het.
Ek slaap sleg, dwaal deur die volgende dag, maar kry jou nie.
Nadat hy gedros het, vlug JJ oor die Namibiese grens en dwaal in Angola rond, tot hy uiteindelik gevange geneem word.