die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

die

in. to “perish” (figuratively) from laughter or some other emotionally intense response. The whole audience died laughing.
See:
References in periodicals archive ?
Sentraal in Foucault se teoretiese besinnings is die idee van mag en magsuitoefening en dit speel ook 'n rol in sy ontleding van die plek van die liggaam in die gevangenis.
Die liggaam van die gevangene is nou binne die gevangenis in die greep van diegene wat die mag uitoefen en hom onderwerp aan "constraints, prohibitions or obligations" (Discipline 136).
Na hierdie kwatryn volg 'n tweede, gewy aan die verbranding van Hoop, 'n derde aan die uitmekaarskeur van Liefde en die koeplet aan almal se tiiteindelike dood.
Degradering beteken hier die kontak met die aarde as 'n element wat terselfdertyd verslind en geboorte gee.
Hoe verdeeld, geatomiseer, geindividualiseer die "private" liggame van die Renaissance-realisme ook al was, het dit nie die naelstring afgesny met die vrugbare baarmoeder vala die aarde nie.
Met haar invloed as adjunkvoorsitter van die dorpsraad kon Karolina daarin slaag om die gastehuis in die omgewing te oortuig om 'n sopkombuis twee maal per dag, vyf dae per week, aan te bied.
Karolina het ook die raad se MIV en vigs-komitee op die been gebring en tree as voorsitter van die raad op.
Once the line is up and running, most die freezing can be avoided by maintaining very constant material flow through the die holes.
Electric heating won't be perfectly uniform because the cartridges are placed mainly near the outer edge of the die plate in a ring around the die holes.
Waar in hierdie artikel verderaan verwys word na primere tekste (tekste deur Breytenbach) word die jaartal van die teks in die bronnelys verstrek.
n Voorbeeld van die wakker verbeelding en die taalspel wat die tronkmilieu nie kon kleinkry nie, is die essayistiese kortverhaal "Die verlossing van die beeld"--'n soort gedagtestroom, sonder paragrafering.
Modeling Dynamic Cavity Pressure And Impact Spike In Die Casting (T05-033)
The Effect Of Cooling Rate From The Austenitizing Temperature On The Thermal Fatigue Cracking, Microstructure And Impact Resistance Of H13 Die Material (T05-041)
These topics are included in the die design section of a Rubber Extrusion Technology short course given annually (ref.
Toral Cast Light Metal Technologies produced a die cast aluminum cam cover to replace plastic cam covers on GM inline 4-cylinder engines.