sell

(redirected from Selles)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Wikipedia.
References in periodicals archive ?
13) Konstruktivistidele vastanduvat vaadet esindab ka Mart Laar, kes moistab rahvuse all ajalooliselt valjakujunenud inimuhendust, kellel on uhine ajalooline malu ja kultuurivali, arusaam uhtekuuluvusest ning tahe selles aratundmises ennast teostada.
Anacyclus Pyrethrum EO from Algeria is dominated by germacrene-D and defined by the germacrene-D chemotype (Selles, 2012; Selles et al, 2013).
Al-Shorman ja Khwaileh ei aruta kuigivord selle probleemi ule, mistottu vajab kusimus edasist uurimist.
Selles closely examines the pattern, content, and leaders of Methodist-sponsored female education in Ontario, beginning with the short-lived female department of the Upper Canada Academy which opened in 1836, and ending with the experience of women students and administrator Margaret Addison in the coeducational Victoria College, later federated with the University of Toronto.
Selles esitas Valk maakabelitega seotud ajalooliste, arheoloogiliste, kohaparimuslike ja folkloorsete allikate pohiandmestiku, andes sealjuures ulevaate Louna-Eesti maakabelite levikust ning kasutusajast.
Books), an updated version of Bald Like Me, re-establishes Sandomir as the nation's funniest pro-baldness voice, the sworn enemy of noxious toupee makers, weavers, transplanters and Rogaine selles.
Ruben Selles, Executive Vice President, Head of Municipal Finance, said, "Jeffrey's long history and extensive experience in public finance from the banking side of the business make him a valuable addition to the municipal management team at ACA.
Erinevus on siiski selles, et Eestis suri palju inimesi kuu aega varem, st juunis, kuid Inglismaal ja Prantsusmaal alles augustis.
Kuna selles kajastuvad tema enda hupoteeside korval taas moned varasemate uurijate vaartolgendused, siis tuleb paratamatult nendegi kujunemislugu lahti seletada.
Eestlaste jaoks on peamine konflikt ilmselgelt selles, et vaikerahva vastanduses suurrahvaga, st venelastega, hakkavad grusiinid ja abhaasid lihtsalt teineteist segama.
Nagu pealkirjast nahtub, on selles esitatud materjali trukiks ette valmistanud, tolkinud ja kommenteerinud Ieva Ose.