cry

(redirected from Crys)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

cry

/say uncle Informal
To indicate a willingness to give up a fight or surrender: tickled my brother until he cried uncle.

cry (one's)

eyes/heart out
To weep inconsolably for a long time.
See:
References in periodicals archive ?
The s tructure reported here (poly morph III) crys tallized in monoclinic s pace group C2/c (Z = 4).
One of the most exciting aspects of the work was showing that each of the two forms of butterfly Cry have the molecular capability to sense magnetic fields.
Dywedodd Sultan y byddai'n trysori crys coch Cymru 'nesaf at y galon' meddai.
Celwydd fyddai dweud bod y cyffro o weld Cymro yn y crys Melyn gystal a gweld gol Robson-Kanu flwyddyn yn ol, ond dyw e ddim yn bell ar ei hol hi.
Dwi'n siwr y bydd o'n fraint i wisgo crys eu rhanbarth am y tro cyntaf ac i chwarae yn erbyn carfannau cryf a phrofiadol gweddill Prydain.
CRYS & TELL J With Hefner, and her tweet TOP DOLL-ER 3 Model Crystal
Ar fl cyfarfod Sultan ar y we, mae''r sylwebydd rygbi Derwyn Jones, y dyn talaf erioed i wisgo crys rygbi Cymru, yn paratoi i fynd i Dwrci i''w gyfarfod.
Also the freshman sires look particularly good, especially the Street Crys and Johannesburgs.
Mae o'n bendant yn aelod o deulu y Caryophyllaceae, rhyw fath o sbort o'r botwn crys o'n i'n meddwl.
Hon fydd gem olaf y 'dewin bach' Shane Williams yn y crys coch, a bydd yr asgellwr talentog yn benderfynol o adael y llwyfan rhyngwladol mewn steil.
1,000 GUINEAS Ladbrokes: 14 Flashy Wings, 20 La Chunga, New Girlfriend, 25 Nidhaal, Rumplestiltskin, 33 Confidential Lady, Mixed Blessing, Modeerich, 33 Salut D'amour, Silca's Sister, 40 Snow Crys - tal, Waterways
Nid botwm crys ydi'r botwm gwyn, ond mae'n anodd bod yn siwr o'r llun beth ydi o, ac mi fyddai'n help hefyd gwybod ym mha gynefin roedd o'n tyfu.
Mae Dan wedi aeddfedu llawer fel chwaraewr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac fe chwaraeodd yn dda yn y crys rhif 10 i Gymru yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Er iddo beidio cael ei gynnwys yng ngharfan Cymru, caiff Martyn Williams hefyd gyfle i atgoffa Warren Gatland o'i allu ar y cae wrth i'r blaenasgellwr profiadol wisgo crys y Barbariaid heddiw.
Un arall oedd blodyn Botwm Crys heb hollti y petalau.